Tražite da investirate u budućnost? Ona je sada.

Investirati u budućnost obrazovanja za prosperitet sadašnjosti naša je dugoročna vizija, ali taj put želimo podijeliti sa Vama.

Sve što trebate znati. I ono što bi morali da znate.

Rentabilni i održivi? Pitanje je sad.

Lijepe ideje i priče ne drže poduzetnički projekat u životu. Ali odlučne akcije kreiraju brend.

Kuda ide Vaša investicija?

Transparentost je važna karika u poduzetničkom lancu, pogotovo kad je riječ o tokovima novca.

Vaša investicija i Vaša uloga

Povrat investicije za nas nisu samo matematička računanja i brojke, uz Amber se dio tima.

Vaša investicija je Vaša izgradnja inovativnosti

Kao investitor, Vaša uloga u Amberu postaje mnogostruka i dugoročna. Vaš kapital ne mora biti novac, nego i mentorstvo, znanje, iskustvo ili bilo kakva druga tehnička investitorska podrška.

  • Jasna strategija razvoja
  • Transparetnost ulaganja
  • Učenje od drugih za nas je neprocjenjivo

IT + Kreativna industrija

Amber je rezultat spajanja napredne informacione tehnologije digitalizacije i kreativne industriju sa e-učenjem što znači da je ljudski potencijal u srži našeg razvoja. Kompleksne algoritamske operacije prepuštamo mašinama.

Vjerujemo da tehnologije mijenjaju načine na koji pristupamo obrazovanju, čitanju i spoznaji naše stvarnosti i budućnosti. Vjerujemo da obrazovanje izgrađuje i mijenja čovjekovu ličnost od njegovog ranog doba do zrelosti, jer vjerujemo da čovjek utiče na okolnosti u kojima buduće generacije odrastaju i grade društvo. U sveprisutnosti neograničenog broja informacija danas, produktivna znanja treba prenijeti kroz kreativnost i inovativnost.

VI ODLUČUJETE U KOJI SEGMENAT ŽELITE ULOŽITI

Tehnologija i digitalizacija

Razvoj tehnologije čitanja, slušanja i usvajanje sadržaja je u fokusu naših inovacija za što potpuniji doživljaj literature.

Marketing i svijest o brendu

Reklamiranje je za nas i kreiranje brenda. Ulaganjem u marketing je ključan korak u našem digitalnom širenju.

Sadržaj i katalog

Što veći broj knjiga je srž našeg digitalnog sistema. Zbog toga nam je cilj za 5 godina imati 500 000 e-knjiga u našem katalogu.

Opći razvoj

Ako niste sigurni za direktnu namjenu Vaših sredstava, na osnovu naših statističkih pokazatelja, mi Vam ukazujemo gdje bismo usmjerili Vaš uloženi novac.

U 3 minute predstavljamo Amberov digitalni eko sistem, strategiju razvoja i rasta te njegov potencijal u narednoj deceniji. A Vi nas pitajte šta god želite

What our customer’s say

Naša politika investiranja je jasna i bez sitnih slova skrivenih u fusnotama. Saznajte i sami.

amber.ba | e-knjiga.ba | e-knjiga.com | e-biblioteka.ba | kindle.ba | scribd.ba | audible.ba

© Copyright 2020 OD Amber. All rights reserved.